7 brygada artylerii
 
 

Wątki

 
    
 

 

 

 

Wywietlono odpowiedzi wyszukane dla zapytania: 7 brygada artylerii

Temat: Portret ulicy Sabinowskiej
do autora w kwestii formalnej
Szanowny autorze, skoro napisał Pan, we fragmencie dot. roli 7 pal w dziejach
ul.Sabinowskiej cyt."Koszary dzielił z II dywizją 4. Pułku Artylerii Ciężkiej,
która dopiero w 1935 r. przeprowadziła się do nowych obiektów w Tomaszowie
Mazowieckim.", poprosiłbym o sprostowanie owej niefortunnej omyłki.

Koszary dzielono bowiem z 2 dywizjonem 4 pac.

Wniosek opieram na dość powszechnie dostępnej wiedzy.
Dywizja jak Pan zapewne wie, jest w systemie organizacyjnym sił zbrojnych
związkiem taktycznym, nadrzędnym wobec pułku- co już samo w sobie jest
uzasadnieniem. Największymi związkami taktycznymi artylerii polskiej w 1919
roku były brygady artylerii (w hierarchii wojskowej również podrzędne względem
dywizji).
Istniejące w nomenklaturze dywizje artylerii to okres po 1940 r związany z
formowaniem LWP.

Przy okazji.
Nominalnie o 7 pal można mówić dopiero od 1931 roku, (bynajmniej nie jest to
zarzut względem kontynuowania tradycji wcześniejszych związków, związane jest
to bowiem z przeprowadzoną reorganizacją struktury artylerii WP.
Docelowo wchodził on do 1939 r w skład 4 grupy artylerii DOK Łódź. Podobnie
zresztą jak mający częstochowskie korzenie 2 dywizjon 4 pac.
Od sformowania tego dywizjonu, tak sądzę należy datować dzieje artylerzystów na
Stradomiu w okresie II RP.

Podniesiona przeze mnie kwestia, być może nie warta byłaby uwagi, gdyby nie
następujące spostrzeżenie. Skoro już powstaje dzieło pożyteczne, jakim jest
pański bedeker po ulicach, niech będzie pozbawione mankamentów.

Pozdrawiam
kurz Przegldaj reszt postw z wtku

Temat: Czy te kiczowate hołdy będą trwać tak długo...
Oczywiście to, że pacyfikowały Powstanie głównie oddziały RONA nie jest prawdą.

Pozwolę sobie wymienić niektóre jednostki niemieckie (w tym Wehrmchtu), które
brały udział w walkach przeciwko powstańcom.

Jednostki podległe 225 Komendzie Polowej Wehrmachtu

Ostpreußen Grenadier Regiment 4. wschodniopruski pułk grenadierów
Wachregiment Warschau
Alarmregiment Warschau
Landesschützenbataillon 996
Landesschützenbataillon 997
Landesschützenbataillon 998
kompania żandarmerii z Oberfeldkommandantur
Genesungs-Kompanie - Hptm. Uhlig
Sicherungsbataillon 944
Pioniere-Bataillon 146
Panzerabteilug 743. [2 kompanie = 28 dział "Hetzer"]
475. kompania strzelców pancernych
SS Polizei-Regiment 22. Schutzpolizei - Oberst W. Rodewald
SA-Standarte "Feldherrnhalle"
Gendarmerie - Oberst Göde,
Ordnungspolizei
Sicherheitspolizei i SD - Ludwig Hahn
kompania Ukraińców 80 żołnierzy
kompania Kozaków 150 żołnierzy
C) Jednostki Waffen SS

SS-Staufernkaserne - 2 baony SS w koszarach na Rakowieckiej 4 900 żołnierzy
szkolny batalion grenadierów pancernych SS Stubaf. Willy Plank 300 żołnierzy
SS-Reitersturm 8. - 8. szwadron kawalerii SS - Hstuf. Dichtmann 200 żołnierzy
3 oddziały SS, w tym 1 kompania Ukraińców w punktach oporu 600 żołnierzy

Jednostki Luftwaffe z bateriami obrony przeciwlotniczej
80. pułk 10. Brygady Artylerii Przeciwlotniczej RAZEM:
4300 żołnierzy

Jednostki 9. Armii Polowej:
Pioniere-Bataillon 654
Ogółem w lewobrzeżnej Warszawie ponad 16.000 żołnierzy

Frontowe jednostki niemieckie...

jednostki doraźnie wydzielone do tłumienia Powstania Warszawskiego ze składu 9.
Armii Polowej gen. von Vormanna:
Spad-Panc. Dywizja Hermann Göring

III baon 2. spad-panc. pułku grenadierów Hermann Göring
II baon pułku pancernego Hermann Göring [20 czołgów PzKpfw IV]
IV dywizjon pułku artylerii pancernej Hermann Göring
4. Ostpreußen Grenadier Regiment - [dawna numeracja 1145] w sile dwóch baonów:
- 400. baon grenadierów
- 494. baon grenadierów

19. dolnosaksońska DPanc - ze składu 9. Armii,

uwaga: w Powstaniu wbrew legendzie nie brały udziału oddziały "własowców" Przegldaj reszt postw z wtku

Temat: Premier przyznał emeryturę dla księżnej Marii K...
Czy "Franz - Josef był patriotą polskim tego nie wiem, natomiast - "Rodzina
Habsburgów Większy obszar dóbr żywieckich Habsburgowie wykupili do 1838 roku.
Po wybudowaniu pałacu w Żywcu Karol Stefan (1860-1933), dziadek Marii Krystyny,
osiadł na stałe w Żywcu. Rozkochał się w Polsce, nauczył polskiego, córkę
Renatę wydał za Hieronima Radziwiłła, Mechtyldę za Olgierda Czartoryskiego.
Przyjął polskie obywatelstwo. Po jego śmierci dobra żywieckie odziedziczył
Karol Olbracht, jego syn, ojciec Marii Krystyny Habsburg. Do 1918 roku Karol
Stefan był prezesem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Po odzyskaniu
niepodległości podarował na rzecz Polski szereg majątków. Karol Olbracht był
najpierw oficerem armii austriackiej, a po zakończeniu wojny w 1918 roku
żołnierzem wojska polskiego. Był dowódcą 15 Brygady Artylerii Pomorskiej, potem
komendantem twierdzy Grudziądz. Przed wybuchem II wojny światowej przeznaczał
duże pieniądze na zakup uzbrojenia polskiego wojska. W drugim dniu wojny
zgłosił się jako ochotnik do do wojska, odmówiono mu jednak czynnej służby ze
względu na stan zdrowia. Po zajęciu Polski przez Niemców w 1939 roku nie dał
się wpisać na volkslistę. Represjonowany był wraz z całą rodziną, aresztowany
przez gestapo, osadzony został w więzieniu, gdzie przebywał do 1941 roku. Po
wypuszczeniu go całą rodzinę odesłano do obozu pracy przymusowej w Turyngii.
Alicja Habsburg, matka księżnej aktywnie uczestniczyła w polskim ruchu oporu (w
1946 roku otrzymała Krzyż Walecznych). Po wojnie władze Polskiej Republiki
Ludowej zajęły prawie wszystkie habsburskie dobra. Księżna w 1951 roku
zamieszkała wraz z rodziną w Sztokholmie, w 1954 roku w Davos w Szwajcarii. Nie
chciała przyjąć szwajcarskiego obywatelstwa. W 1993 roku otrzymała polski
paszport i zaczęła przyjeżdżać do swojej Ojczyzny. Pragnęła wrócić i
organizować działalność charytatywną. Księżna obecnie jest honorową obywatelką
Żywca, dzięki niej miasto stało się sławne w całej Europie. Księżna niedługo
skończy 82 lata." Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ulica 29 Listopada
Cały ten prostokąt: Czerniakowska, Szwoleżerów, 29 Listopada jest b. ciekawy i
przyjazny eksploracji, bowiem w większości dostępny, czego nie można powiedzieć
o koszarach ob. 10 Pułku Samochodowego.

Na podstawie H. Sienkiewicza „Cerkwie w krainie kościołów” (2006) i P.
Zaryckiego „1 Dywizjon Artylerii Konnej” (1999) wynika, że ograniczony ww.
ulicami teren, był koszarami 3 Brygady Lejbgwardii Artylerii Konnej i to tu w
1870 r. „ w pobliżu cerkwi św. Olgi przy ul. Szwoleżerów [tej z 1867 r. wg. T.
Witkowskiego-przyp. mój]” urządzono pierwotnie cerkiew wojskową („domową”) –
H.S. s. 133. Lokalizację wspomnianej jednostki wojskowej potwierdzić można
dedukując na podstawie P. Zarzyckiego, bowiem WP przejmowało kompleksy wojskowe
wcześniej zajmowane przez jednostki o podobnym charakterze – tu artylerii
konnej. Przykładem choćby Zegrze, gdzie stacjonowała d. carska jednostka wojsk
łączności i do dziś przetrwał jej charakter.
Druga cerkiew pod wezwaniem św. Olgi powstała w 1903 r. (wg. L. Benoisa).
Sienkiewicz pisze, że „dla Ułańskiego Pułku Lejbgwardii w rejonie dzisiejszej
ul. Agrykoli” i nazywa ją Bł.. Martyniana – H.S. s. 132. Wg mnie popełnia dwie
pomyłki: Cerkiew była dla 3 Brygady Artylerii i nosiła takie samo wezwanie, jak
ta vis a vis. Wg nie lokalizacja drugiej cerkwi św. Olgi mogła być tylko pod ob.
adresem Agrykola 1 lub 3!
Dziwić nas tylko może dlaczego takie przywiązanie do św. Olgi?, ale i kościoły
Karola Boromeusza są dwa a takich przykładów można byłoby pewnie podać więcej.
Pozdrawiam :-)
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Wojska lacznosci maja swoje forum! Won z Poloni!
Zacznijmy od potencjału:
Stan (1.01.2003 r.) - 87 877 w tym:

1. żołnierze zawodowi - 39964 w tym:
a/ służby stałej - 32 358 w tym:
- generałowie - 28
- oficerowie starsi - 5219
- oficerowie młodsi - 8806
- chorążowie - 12 283
- podoficerowie zawodowi - 6022
b/ służby kontraktowej - 7606 w tym:
- oficerowie starsi - 1
- oficerowie młodsi - 184
- chorążowie - 779
- podoficerowie zawodowi - 6642
2. Żołnierze służby nadterminowej - 5440
3. Żołnierze służby kandydackiej - 786
4. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej - 39070
5. Podchorążowie SPR - 157

Podstawowe uzbrojenie (stan na 29.01.2003 r.)

Czołgi
Leopard 2 - 41
T-72 - 644
PT-91 - 233

Bojowe Wozy Opancerzone
BWP - 1321
BWR - 38

Artyleria (120 mm i więcej)
Armaty/haubice - 652
Moździerze - 184
WWPR - 256

Mosty towarzyszące
BLG-67M2 - 126

Śmigłowce uderzeniowe, szturmowe i wielozadaniowe
W-3W Sokół - 34
Mi-2 URP - 27
Mi-24 - 43

Śmigłowce wsparcia
Mi-8 - 18
Mi-17 - 6

Śmigłowce nieuzbrojone transportowe
Mi-2 - 29
Mi-8 - 11
W-3 Sokół - 2

ORGANIZACJA:

Wojska Lądowe składają się z jednostek operacyjnych i obrony terytorialnej,
zorganizowanych w dwa okręgi wojskowe (Pomorski, Śląski) oraz dwa korpusy
zmechanizowane (1. w Bydgoszczy i 2. w Krakowie). Zadaniem wojsk operacyjnych
jest prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, a w okresie pokojowym
realizowanie zadań związanych ze szkoleniem, pełnieniem misji pokojowych i
humanitarnych.

Trzon wojsk operacyjnych stanowią:
- 3 dywizje zmechanizowane i dywizja kawalerii pancernej,
- 9 brygad ogólnowojskowych,
- 1 brygada pancerna,
- 5 brygad kawalerii pancernej,
- 2 brygady artylerii,
- 2 brygady saperów,
- 2 brygady łączności.
Ponadto inne jednostki rodzajów wojsk, dowodzenia i zabezpieczenia.

Integralną częścią Wojsk Lądowych są siły obrony terytorialnej (7 brygad OT).
Ich zasadniczym zadaniem jest wspieranie działań bojowych prowadzonych przez
wojska operacyjne oraz obrona przydzielonych rejonów i obiektów. Do zadań
jednostek OT należy także wspomaganie formacji obrony cywilnej w likwidacji
skutków klęsk żywiołowych.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: test
Struktura Wojsk Ladowych tak do poziomu
brygady czy pulku tajna nie jest. Szybkie szperanie
w internecie pozwala narysowac schemat jak ponizej.
Z 4 rech naszych dywizji tylko jedna w ogole nie ma
swojej strony, ( 11 Dywizja Kawalerii Pancernej )
wiec tylko z nia przecietny internauta ma kopoty.
Stad moje pytanie.

Struktura Wojsk Ladowych:
1 Korpus Zmechanizowany ( www.1kz.mil.pl )
   12 Szczecinska Dywizja Zmechanizowana ( www.12dz.mil.pl )
      6 Brygada Kawalerii Pancernej ( www.6bkpanc.mil.pl )
      12 Brygada Zmechanizowana
      36 Brygada Zmechanizowana
      2 Pulk Artylerii
      3 Pulk Przeciwlotniczy
      ( + 6 batalionow + kompania )
   16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana ( www.16dz.pow.mil.pl )
      9 Brygada Kawalerii Pancernej
      16 Brygada Zmechanizowana
      20 Brygada Zmechanizowana
      13 Pulk Przeciwlotniczy
      16 Pulk Artylerii
      ( + 6 batalionow + kompania )
   2 Brygada Zmechanizowana Legionów
   7 Pomorska Brygada Obrony Wybrzeza
   15 Gizycka Brygada Zmechanizowana
   1 Mazurska Brygada Artylerii
   2 Mazowiecka Brygada Saperow
   3 Wloclawski Pulk Drogowo Mostowy
   4 Bydgoski Pulk Dowodzenia
   4 Brodnicki Pulk Chemiczny
   5 Pulk Inzynieryjny
   8 Koszalinski Pulk Przeciwlotniczy
   9 Warminski Pulk Rozpoznawczy
   14 Suwalski Pulk Artylerii Przeciwpancernej
   49 Pulk Smiglowcow Bojowych
   ( + batalion radioelektroniczny )
2 Korpus Zmechanizowany ( www.2kz.mil.pl )
   1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana ( www.1wdz.mil.pl )
      1 Warszawska Brygada Pancerna
      3 Brygada Zmechanizowana Legionow
      21 Brygada Strzelcow Podhalanskich
      1 Ciechanowski Pulk Artylerii
      15 Goldapski Pulk Przeciwlotniczy
      ( + 6 batalionow + kompania chemiczna)
   11 Dywizja Kawalerii Pancernej ( ta dywizja strony nie ma...)
      34 Brygada Kawalerii Pancernej ?
      15 Brygada Kawalerii Pancernej ?
      17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana ?
      ( pulki artylerii, polowej i plot? )
   10 Brygada Kawalerii Pancernej
   6 Brygada Desantowo Szturmowa
   1 Brzeska Brygada Saperow
   23 Slaska Brygada Artylerii
   1 Deblinski Pulk Drogowo-Mostowy
   2 Hrubieszowski Pulk Rozpoznawczy
   5 Pulk Dowodzenia
   56 Kujawski Pulk Smiglowcow Bojowych
   69 Leszczynski Pulk Przeciwlotniczy
   ( + batalion chemiczny + batalion walki radioelektronicznej )

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Polak zginal w Iraku
http://info.onet.pl/956988,12,item.html

"Irak: Zginal polski zolnierz

Polski zolnierz Marcin Rutkowski zginal w wybuchu zdalnie sterowanej
miny o duzej mocy - poinformowala telewizja TVN24.

W wyniku ataku na konwój polskich zolnierzy w Iraku jeden zolnierz
zginal, a osmiu zostalo rannych - poinformowal na specjalnie zwolanej
konferencji prasowej dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum Poludnie w
Iraku gen. dyw. Andrzej Ekiert.

Wczesniej informowano o szesciu rannych.

General Ekiert powiedzial dziennikarzom w Obozie Babilon, ze nic nie
zagraza zyciu rannych Polaków. Jeden z nich jest juz po operacji. Dwóch
general odwiedzil w szpitalu polowym w Bazie Lima kolo Karbali.

Do ataku doszlo w czwartek na pólnocny wschód od Hilli w okolicach
miejscowosci Madlul - poinformowal mjr Krzysztof Plazuk z biura prasowego
Wielonarodowej Dywizji Centrum-Poludnie.

Podal, ze terrorysci zaatakowali patrol z I Grupy Bojowej.
Prawdopodobnie eksplodowaly trzy pociski artyleryjskie umieszczone wzdluz
drogi. Pociski zostaly odpalone droga radiowa.

Dodal, ze zolnierz, który zginal, przyjechal do Iraku kilkanascie dni
temu, z trzecia zmiana polskiego wojska.

Stan zdrowia rannych jest dobry. Ich zyciu nie zagraza
niebezpieczenstwo. Czterech z nich odtransportowano do szpitala wojskowego
w Bagdadzie, dwóch do szpitala w Karbali.

Na miejscu zamachu na polski konwój amerykanscy saperzy znalezli
kilkanascie ladunków wybuchowych, które nie eksplodowaly podczas ataku.

"Saperzy, którzy znalezli ladunki wybuchowe, zostali wyslani na
miejsce zamachu w celu sprawdzenia terenu. Zaraz po zamachu w akcje
zaangazowaly sie tez irackie sily bezpieczenstwa; poszukuja sprawców" -
poinformowal mjr Plazuk.

Kapral Marcin Rutkowski, który zginal pod Hilla, sluzyl w 1. brygadzie
artylerii w Wegorzewie. Pochodzil ze Srokowa pod Ketrzynem na
Warmii i Mazurach.

Byl zonaty, osierocil jedno dziecko. Podczas sluzby w Iraku byl
dowódca druzyny topograficznej.

Jest jedenasta polska ofiara smiertelna od poczatku operacji w Iraku.
Wczesniej zginelo szesciu zolnierzy naszego kontyngentu, dwaj dziennikarze
TVP - Waldemar Milewicz i Mounir Bouamrane i dwóch bylych zolnierzy GROM-u,
pracujacych dla firmy amerykanskiej.

W patrolu w rejonie al-Hilli bralo udzial 18 zolnierzy poruszajacych
sie czterema pojazdami typu honker - poinformowal na antenie TVN24 minister
obrony Jerzy Szmajdzinski.

Poszkodowanym udzielono natychmiastowej pomocy na miejscu. Czterech
rannych amerykanski smiglowiec ewakuacji medycznej przetransportowal do
szpitala w Bagdadzie, dwóch lzej rannych do Karbali. Wedlug wstepnych ocen
lekarzy, stan zolnierzy jest stabilny, ich zyciu nie zagraza
niebezpieczenstwo.

Operacje jednego z rannych, która odbyla sie w Szpitalu Operacji
Pokojowych w Karbali obserwowali za posrednictwem laczy satelitarnych
lekarze z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Zolnierz doznal
powierzchownych ran miesni, glebokich uda i posladka, które zszyto.
Operowany byl przez caly czas przytomny.

Minister obrony Jerzy Szmajdzinski powiedzial dziennikarzom, ze
natychmiast zostaly wydane wszystkie polecenia i rozkazy, aby we wspólpracy
z irackimi sluzbami bezpieczenstwa podjac próbe ustalenia sprawców tego
zdarzenia.

"To byli zolnierze, którzy rozpoczynaja swoja misje w trzeciej
zmianie kontyngentu. W procesie przygotowania do tych czynnosci, które dzis
wykonywali, odbyli szereg patroli z tymi, którzy koncza misje, a dzis
odbywali piaty juz patrol samodzielny. Zolnierze, którzy brali udzial w tym
patrolu, zostana objeci opieka psychologiczna. W tej chwili przedstawiaja
swoje wrazenia, i opisuja to zdarzenie, bo ustalenie wszystkich szczególów
jest istotne dla wyciagania wniosków, które maja zapewnic jak najwieksze
bezpieczenstwo dla naszych zolnierzy w kolejnych operacjach" - powiedzial
szef MON.

"O tym jaka to byla mina, bedzie wiecej mozna powiedziec po zbadaniu.
Wiele wskazuje na to, ze byly to trzy pociski i zostaly odpalone zdalnie,
najprawdopodobniej droga radiowa" - dodal.

Wczesniej w jednej ze stacji telewizyjnych minister powiedzial, ze
zaatakowany konwój skladal sie z kilku samochodów, w których jechalo 18
zolnierzy.

Bomby domowej roboty, w amerykanskim zargonie wojskowym noszace nazwe
"improwizowanych urzadzen wybuchowych", w skrócie IED (od "improvised
explosive device"), sa najpopularniejsza bronia terrorystów. Podkladaja oni
bomby na poboczu dróg lub ulic i zdalnie uruchamiaja ladunek sygnalem
radiowym, gdy w miejscu zasadzki znajdzie sie pojazd lub pieszy patrol
wojsk koalicyjnych."

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Pytanko
rafii napisał(a) w wiadomości: <38E0F492.C7986@box43.gnet.pl...


Krzysztof Paweł Szymański napisał(a):
| Ten podział został przyjęty za podziałem w dowodzeniu lotnictwem, co
zostało
| wymuszone przez NATO.
| Panowie generalicja poszli na łatwizne.

I to jest największy problem. Zamiast ruszyć nieco mózgownicą to idą na
łatwiznę...


Troche bawia mnie te pomysly reform. Przezywam swoiste deja-vu - wiekszosc
tego co tu napisano znajdowalo sie (znajduje sie ?) w planach reformy
"Program 2012". Ale na razie chyba tego nikt nie zauwazyl.
Wiec dla niepamietajacych: Okregi wojskowe mialy uzyskac zupelnie nowy
status - mialy sluzyc administracji majatkiem, zaopatrywaniem jednostek itp
itd.(czyli ogolnie mowiac zadania administracyjno-logistyczne) dla
wszystkich_rodzajow_wojsk co tlumaczy pokrycie sie obszarow z terenem
dzialania Korpusow Obrony Powietrznej.
Natomiast zadania operacyjne mialy byc niezalezne od dowodztw okregow i
mialy spoczywac na dowodztwach korpusow. Dlatego wlasnie zaplanowano
powstanie 2 Korpusow Zmechanizowanych (z dowodztwem w Bydgoszczy i
Wroclawiu) oraz Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. Korpusy Zmechanizowane
mialy posiadac po trzy dywizje (Cos wam to przypomina ? Rafii napisal, ze
lacznie byloby 2 DPanc + 4 DZ :)) ), a KPZ 5 brygad. Lacznie wojska ladowe
mialy byc zredukowane do 108 tys (tu troche inaczej ale Rafii nie wliczyl
zandarmerii, szkol, sluzby zdrowia itp).

Jedno pytanko - Rafii chciales ograniczyc lacznie MW i WLOP do 15 tys ???
Zdecydowanie za malo.


| - 1 Brygada Artylerii [Węgorzewo] - przesunąć na zachód
| W której miejsce? Toruń? Świecko?

Nie wiem. Ale nie może być tak, że jedyna brygada artylerii dla całego
okręgu wschodniego będzie stała gdzieś w lasach i zakończy swój żywot w
2 dniu wojny...


Czy ty zakladasz, ze w momencie wybuchu wojny jednostki beda w swoich
koszarach ?

A co do wszelkich pomyslow przerzucania jednostek z miejsca na miejsce to na
poczatek proponuje analize skad wziac niezbedna infrastrukture (proponowane
przeniesienie 15 DZ w okolice Olsztyna) albo pieniadze na jej budowe ;(
To nie jest wcale takie proste, a przeprowadzka tez kosztuje.


Czyli gadać sensowniej z Balcerowiczem [jak to stwierdził PKMB]. Zresztą
nie dziwię się skoro w ubiegłym roku wojsku pieniędzy zostało i sami nie
wiedzieliście na co to wydać [ja bym kupił parę dodatkowych czołgów albo
rozwiązał sprawę z bronią przeciwlotniczą dla związków lądowych
{Loara}]...


Poczytaj prawo budzetowe to zobaczysz jak "proste" jest planowanie i
wydatkowanie srodkow (i co mozna, a czego nie)...

GS

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: wybuch wojny niem-radz IIWS


Dariusz Dorochowicz (dad@polbox.com) wrote:


: Użytkownik "Maciej Antecki" <ujant@if.uj.edu.plnapisał w
: wiadomo ci

: Moze jeszcze kilka pytan ;)
: Jaki byl (sredni) stopien ukompletowania korpusu pancernego na
: koniec maja
: '41?

: A w czym to mialoby przeszkadzac? Jaki stopien ukompletowania mialy
: niemieckie dywizje lekkie w 1939? Taki korpus nie w pelni
: ukompletowany byl troche silniejszy od niemieckiej dywizji pancernej.
: Ile ich bylo? Jak dla mnie to zaden argument.

        Zalezy ktory.

: Jaki procent przewidzianych etatem czolgow dostaly na ten sam termin
: dywizje piechoty?

: A ile takowych mialy dywizje niemieckie?

        A co to ma do rzeczy? Etat niemieckiej dywizji piechoty nie
przewidywal czolgow, radzieckiej - tak.

: A dzial przeciwpancernych?
: A ile mialy srodkow transportu brygady artylerii p-panc?
: Jak wygladalo ukompletowanie jednostek lacznosci?
: Jaki procent kadry oficerskiej stanowili absolwenci szkol
: oficerskich?

: No wlasnie - dlaczego podaje sie takie argumenty? I dlaczego piszesz o
: koncu maja zamiast o koncu czerwca?

 ;))))) To ostatnie powinienes raczej wiedziec. Po prostu Armia Czerwona
robila zestawienia na koniec miesiaca. Dlatego mozna mowic o uzbrojeniu,
liczebnosci, zapasach, etc. na koniec maja. Zmiany, jakie nastapily
miedzy koncem maja a wybuchem wojny moga byc wylacznie szacunkami
opratymi na mniej lub bardziej wiarygodnych podstawach.

: To ja zapytam:

: 1. Po co odbyla sie koncentracja wojsk na granicy?
: 2. Dlaczego wydano rozkazy o utworzeniu frontow i co to oznacza?

: Moge tez sprobowac na to odpowiedziec:

: Ad. 1. wariant a: zeby sie bronic przed Niemcami. Tylko dlaczego
: jednostki byly nieukompletowane? (Wedlug tego, czego mnie uczono tak
: wlasnie odbywa sie przygotowanie do niespodziewanego (dla drugiej
: strony) ataku. Wysyla sie jednostki w czesciach takich, zeby nie bylo
: widac ze stoja cale dywizje, a w ostatniej chwili przerzuca sie
: reszte). Dlaczego jednostki szykujace sie do obrony nie wykopaly nawet
: kawalka okopu? Obrone chyba sie troche nie tak organizuje. Wreszcie -
: dlaczego tak blisko granicy znajduja sie jednostki? W razie czego nie
: beda w stanie w pore przygotowac sie do walki (co tez mialo miejsce).

        Tylko, ze tych brakujacych czolgow, ciezarowek ciagnikow, armat
etc. nie bylo _w ogole_. Po wypelnieniu wszystkich etatow ACZ powinna    
miec np. ca 40 000 czolgow.

: Ad. 1. wariant c: sam odpowiedz, co zostalo.

: Ad. 2. Utworzenie frontow oznacza przejscie wojska na organizacje
: wojenna. Rozkazy zostaly wydane _przed_ 22 VI. Tu nie ma wariantow.

        Czy istnieje jakas instrukcja co do tego?

: Moge jeszcze dorzucic jedno pytanie - po co w ogole to gadanie o tym,
: ze byli niegotowi itd. Szczerze mowiac - mialem tu najwieksze
: watpliwosci. I trafilem na zaskakujaca odpowiedz: zeby ukryc wlasna
: niekompetencje przed swiatem.

        Prorocy czy co? Rozumiem, ze juz w poczatkach 1941 wiedzieli, ze
Hitler niespodziewanie uderzy i rozniesie ACZ na strzepy. I dlatego z
gory przygotowali scisle tajne falszywki, coby 50 lat pozniej rozni
Amerykanie i wlasnego chowu badacze dokopali sie do nich, je
opublikowali.

: DD

*****p/o lokalnego wizarda (p.87)************
Maciek Antecki
ujant@jetta.if.uj.edu.pl
********************************************

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: "Nafta ,wladza i pieniadze "-czyli czemu Niemcy nie zaatakowali Iraku i Persji w 2 wojnie?


segment wrote:

----- Original Message -----
From: "Mirosław Begier" <mir@email.net.pl
Subject: RE: "Nafta ,wladza i pieniadze "-czyli czemu Niemcy nie zaatakowali
Iraku i Persji w 2 wojnie?

| Ale i tak ZSRR ani w 41 ani też w 42 nie było by zdolne zaatakować Niemiec
| hitlerowskich,
| (czystki końca lat trzydziestych w armii min.: Tuchaczewski)

Przepraszam bardzo, ale co ma wspólnego wątpliwa "niezdolność atakowa" ZSRS
z czystkami w końcu lat 30-tych, a tym bardziej pozbawienie armii
"genialnego" dowódcy, wypisującego w swoich "dziełach" takie określenia jak:
"pozauszczelniająca zasłona obronna" (za "Nowe problemy wojny") czy
"harmonia rozbicia sił" (jak wcześniej) lub "lotmotomechbomba na tyłach
przeciwnika" (tamże) albo bzdury o tym, że (w czasie I wojny światowej)
"wielomilionowe armie wywołały na scenę fronty o długości setek tysięcy
kilometrów" (sic!). Jak ktoś chce jeszcze, to mogę napisać więcej genialnych
myśli Tuchaczewskiego...

--
Archiwum grupy http://niusy.onet.pl/pl.sci.historia


        Rozumiem, że pisma Tuchaczewskiego (wydane w Polsce, a jakże) znasz na
pamięć i na wyrywki :Co do Suworowa - nie przejmuj się zanadto tym, co
wypisuje. Czystki owszem nie wywarły większego wpływu na ACz, nie
dlatego jednak, że zlikwidowano jeno idiotów i czekistów, a dlatego, że
równocześnie kreowano wielokrotnie więcej oficerów - łącznie liczba
ofiar czystek nie przekroczyła AFAIR 12000 ludzi, tylko w '39 było
kilkadziesiąt tysięcy promocji oficerskich, w 1940 - ponad 100 000. I
było tych promocji w stosunku do potrzeb armii za mało...
        To, że ACz nie była zdolna do ataku ani w 1940, ani w 1941 to też żadne
odkrycie - nawet najlepiej wyposażone jednostki nie były w pełni
ukompletowane, dywizje piechoty nie miały czołgów ani artylerii p-panc.,
z kolei brygady artylerii przeciwpancernej nie miały ciągników, bo konie
już "zdały" a ciągników mechanicznych nie zdążyły dostać.
Zapotrzebowanie na przewidziane etatem pojazdy kilkakrotnie przewyższało
zresztą możliwości produkcyjne przemysłu. Część sprzętu, jak np. czołgi
dla dywizji piechoty istniała wyłącznie w prototypach. Rozpaczliwie
brakowało środków łączności i ludzi do ich obsługi. Można tak długo i
wytrwale.
        A co do Persji i Iraku, to przed wymyśleniem planu "Barbarossa" Hitler
proponował je Stalinowi, a potem skoncentrował się na planowaniu wojny
przeciw Rosji. Co do wojennych planów Wehrmachtu na przełomie 1940/41 -
poczytaj sobie Haldera, ciekawe rzeczy tam znajdziesz, w zasięgu planów
OKW znajdowały się wówczas i Afganistan i Nigeria...

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: fakty poprzedzajace wojne arabsko
sily zbrojne w wojnie 6 dniowej-rok 1967
Siły zbrojne użyte w Wojnie sześciodniowej.

W 1967 r. Izrael, po ogłoszonej mobilizacji, przygotował do swojej obrony około
250 tys. ludzi, zorganizowanych w 25 brygady (11 pancernych, 11 piechoty i 4
powietrzno-desantowe). Dysponowali oni 1,3 tys. czołgów (głównie AMX-13,
Centurion, M50, M51 Sherman i M48 General Patton) i 160 działami samobieżnymi.
Wsparcie zapewniały brygady artylerii dysponujące około 800 działami polowymi i
108 wyrzutniami rakiet przeciwlotniczych. W siłach powietrznych służyło 14 tys.
ludzi dysponujących 197 samolotami bojowymi (72 naddźwiękowe samoloty myśliwsko-
bombowe Mirage IIIC zgrupowane w 3 dywizjonach myśliwskich, 60 myśliwców
bombardujących Super-Mystere B2, Mystere II i 41 myśliwców Ouragan zgrupowanych
w 1 dywizjonie wielozadaniowym i 3 dywizjonach myśliwsko-bombowych, wspieranych
przez 25 lekkich bombowców Sud-Ouest Vautour II). W 2 dywizjonach
transportowych znajdowały się samoloty transportowe Noratlas, Stratocruiser, C-
46 i C-47. W siłach morskich służyło 4 tys. ludzi, dysponujących 4 okrętami
podwodnymi, 3 niszczycielami (w tym jeden zdobyty na Egipcjanach w 1956 r.), 12
kutrami torpedowymi, 6 okrętami patrolowymi i 3 małymi okrętami desantowymi.

Egipt po ogłoszonej mobilizacji dysponował armią liczącą 300 tys. żołnierzy. Z
tej liczby, na Półwyspie Synaj zgromadził 7 dywizji (w tym 2 pancerne). Około
100 tys. żołnierzy dysponowało 900 czołgami i 200 działami samobieżnymi
(głównie produkcji radzieckiej T-34, T-54, T-55, SU-85 i SU-100), 900 działami.
W lotnictwie egipskim służyło 16 tys. ludzi, dysponujących 410 samolotami
(produkcji ZSRR, ChRL, CSRS i PRL: 30 średnich bombowców Tu-16, 49 lekkich
bombowców Ił-28, 55 myśliwców bombardujących Su-7B, 163 myśliwce MiG-21, oraz
myśliwce MiG-15, MiG-17 i MiG-19). W egipskiej marynarce służyło 12 tys. ludzi,
dysponujących 14 okrętami podwodnymi (radzieckie typu "W" i "R"), 5
niszczycielami (radzieckie typu "Skoryj"), 3 fregatami, 2 korwetami, 20 kutrami
rakietowymi (radzieckie typu "Osa" i "Komar"), 32 kutrami torpedowymi, 8
trałowcami, 12 ścigaczami okrętów podwodnych i 10 okrętami desantowymi.
Syria po mobilizacji wystawiła 65 tys. żołnierzy z 300 czołgami, 100
działami samobieżnymi i 300 działami polowymi. Większość sprzętu było
pochodzenia radzieckiego. W lotnictwie syryjskim służyło 4 tys. ludzi
dysponujących 200 samolotami (w tym 140 maszyn bojowych, między innymi MiG-17 i
MiG-19). Personel marynarki liczył 4 tys. ludzi dysponujących 2 trałowcami, 3
kutrami patrolowymi, 2 kutrami rakietowymi i 13 kutrami torpedowymi.
Jordania po mobilizacji wystawiła 40 tys. żołnierzy z 300 czołgami
(brytyjskie i amerykańskie Centurion, M47 i M48 General Patton) i 200 działami.
W siłach powietrznych służyło 2,5 tys. ludzi dysponujących 120 samolotami (w
tym 70 maszyn bojowych, głównie brytyjskie Hawker Hunter FGA9). Jordania
otrzymała wsparcie ze strony Iraku. Ekspedycyjny korpus iracki liczył 20 tys.
żołnierzy z 200 czołgami, wspieranymi kilkudziesięcioma samolotami.
Syria, Irak i Jordania wystawiły razem około 250 samolotów bojowych. Łącznie
państwa arabskie wystawiły do walki 209 najnowszych myśliwców naddźwiękowych
Mig-21, 343 myśliwce starszego typu oraz 86 bombowców bliskiego i średniego
zasięgu.


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Cud nad Wisla
Picardzie2, niestety ten genialny general byl w Polsce, az dwa lata!!!! Ponadto
byl przelozonym de Gaulle'a, poniewaz byl szefem francuskiej misji wojskowej Jak
widzisz cale szczescie, ze Pilsudski mial rady tego Francuza w glebokim
powazaniu (na szczescie).
Piszesz picardzie co nastepuje:
"Nie mam żadnego zamiaru zmniejszać zaslug
> żołnierzy polskich ale mnie uczono w szkole ze Francja widząc
> niebespieczenstwo bolszewizmu uczestniczyła w tej bitwie.Brygada artylerii i
> wojsk pancernych pod dowództwem oficera którego wtedy nikt nie znal
> podpułkownika Charles de Gaulle znajdowała się wtedy w Polsce."
Dodam troche wiedomosci na temat de Gaulle'a.

"Francuska Misja Wojskowa w Polsce cieszyla sie duzym szacunkiem i wplywami i
liczyla ok. 400 oficerow-instruktorow. Oficerowie ci, ulokowani na roznych
szczeblach sztabow, wykonywali zadania szkolenia mlodego polskiego korpusu
oficerskiego w sztuce wojennej - stosujac wzorce francuskie. Typowym przykladem
czlonka misji byl kapitan Charles de Gaulle. Uwolniony z obozu jenieckiego w
Ingolstadt w Bawarii, de Gaulle z ochota powrocil do aktywnej sluzby. Pochodzil
z rodziny katolickiej i to bylo glownym motywem jego zainteresowania w sprawy
konfliktu Polski z Bolszewicka Rosja.
W maju 1919 roku, kapitan de Gaulle dolaczyl do "5 Chasseurs Polonais" w
Sille-le-Guillaume i wraz armia gen. Hallera znalazl sie we Wschodniej Galicji.
Po zakonczeniu dzialan, zostal przeniesiony do Rembertowa gdzie w budynkach
bylej szkoly Carskiej Gwardii Imperialnej wykladal teorie taktyki. W lipcu i
sierpniu 1920 roku byl oddelegowany do polskiej jednostki frontowej, gdzie
otrzymal awans na majora. Po zakonczeniu dzialan wojennych, otrzymal propozycje
pozostania w Wojsku Polskim na stale. Nie skorzystal z niej, wrocil do Francji i
objal stanowisko wykladowcy historii wojskowosci w slynnej szkole w Saint-Cyr. I
tam wlasnie zaczal pracowac nad nowymi taktykami dzialania z uzyciem nowych
broni. Po powrocie do Francji obnizono mu stopien majora na kapitana.

A oto opinia samego generała Weyganda: "Jak pan wie, przyjechałem do Polski z
Misją Ambasadorów i rząd polski powierzył mi zadanie zorganizowania oporu wojska
polskiego, we współpracy z szefem sztabu, gen. Rozawdowskim. Marszałek Piłsudski
udawał zawsze nieświadomość tej decyzji swojego rządu i moje stosunki znim były
utrudnione od samego początku. Trzeba przyznać, że plan strategiczny, który
został zastosowany - obrony nad Wisłą - był opracowany przez polski sztab główny
i że plan ten był znacznie lepszy od mojego." Wywiad udzielony Konstatemu
Jeleńskiemu "Kultura" nr 6 1953r.
Autorem planu był Sztab Generalny(później przemianowany na Sztab Główny) Wojska
Polskiego i oddział operacyjny tego sztabu do opracowania odpowiednich
dokumentów dostał ogólną koncepcję i uwagi od gen.Rozwadowskiego.


Tutaj znajdziesz najbardziej podstawowe wiadomosci o Weygandzie;

"W l. 1920 - 1922 szef Misji Wojskowej w Polsce zajmującej sie sprawami
szkolenia i zaopatrzenia Wojska Polskiego."
pl.wikipedia.org/wiki/Maxime_Weygand Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Tajna historia Torunia,radzieckie bazy wojskowe.
z pewnym rozbawieniem czytam o odkryciach moich poprzedników na forum.
Dlaczego ?
1. Na terenie Polski było może nawet tysiące głowic i ładunków jadrowych. W tym
przewidziane dla Wojska Polskiego. W tym głowice operacyjno-taktyczne dla
Brygad Rakiet w Orzyszu, Choszcznie, Bolesławcu i Poznaniu(Biedrusko). W
ostatnim okresie rakiety zestawu 9k11. To te rakiety, które po przeróbkach
sprzedalismy Husajnowi do Iraku i których obawiał sie Izrael. Czyli SCUDY.
Między innymi wybrakowywano je w w latach 90 w Toruniu i wywożono na złom do
Włocławka. W Brygadach było po kilkadziesiąt nosicieli (zasięg do 300 km) .
Przy sprzecie znajdowały się głowice konwencjonalne. (kasetowe, trotylowe) Ich
użycie było w warunkach wojennych całkowicie nieopłacalne. Tak więc na codzień
ćwiczono tylko użycie głowic specjalnych ( jądrowych czasami
chemicznych).Brygady otrzymywały Głowice ze Składnic rakietowych np.
Skwierzyna). Głowice były przewożone w samochodach zwanych "schowkami".
Wygladały one jak samochody chłodnie do przewozu mięsa. Kazdy posiada agregat
gdyż samochody są klimatyzowane a we wnętrzu muszą panować stałe warunki
(temperatura, wilgotność). montażu dokonuje sie na wyrzutni lub na tzw.
podstawkach.Srednia moc głowic to 200Kt.
Oprócz Brygad istniało kilkanascie samodzielnych dywizjonów rakiet
taktycznych "Łuna" ostatnio "Toczka" o zasięgu około 70 km. w dywizjonach było
kilka wyrzutni i kazda miała 5 - 6 nosicieli. Planowana dla nich moc głowic to
od 0,2 Kt, 20 Kt, czasami 200Kt. Dostarczanie głowic jak powyżej.
Brygada Artylerii w Głogowie posiadała dywizjon haubico - armat 203,2 mm
przeznaczony do zwalczanie obiektów pociskami jądrowymi.
Starty rakiet operacyjnych odbywały się na poligonach w Kazachstanie. Brygady
jeździły tam transportami kolejowymi z całym dobytkiem, tylko Rosjanie przed
startem dostaczali głowice i do ostatniej chwili nie znano ich parametrów.
Także radziecka grupa kontronlna podawała współrzędne celu (x,y,z). W rejon
upadku rakiety jeździła tylko grupa kontrolna i najwyżsi dowódcy polscy. Za
bojowy start z reguły było "otliczno".
Dywizjon taktycze zadania bojowe wykonywały na terenie Polski w tym na
poligonie toruńskim z tym ,że starty odbywały się pod Solcem na "kabacie" to
jest tam , gdzie w tej chwili jest nadajnik Polskiego Radia. tam też strzelał
dywizjon z Głogowa. Praktycznie starty te ćwiczono na wszystkich poligonach. z
odległości 15 do 60 km.
O jednym mogę zapewnić - głowic specjalnych w Toruniu i jego poblizu nigdy nie
było. Wszystkie te jednostki w każdym podwyzszeniu gotowości opuszczały miejsca
stałej dyslokacji i zajmowały dośc daleko połozone rejony, gdzie przygotowywano
się do działań bojowych.
Pierwsze oddziały tego typu sformowano w pierwszej połowie lat 60. służyło w
nich do lat 90 tysiące żołnierzy (nawet nie wszyscy oficerowie byli członkami
partii) i teraz czytając radosną twórczość niektórych internałtów smieją się z
ich naiwności.
Po wyjściu z Polski za czasów premier Suchockiej wojsk Federacji Rosyjskiej
( ZSRR juz nia istniał) sprzęt ten jeszcze długo służył w WP. Prezydent Wałęsa
wcale nie chciał go złomować ale planował jego utrzymanie w dotychczasowym
przeznaczeniu ale o tym juz pisać nie mogę. Teraz wszystkie opisane rodzaje
sprzetu mozna obejrzeć w muzeum artylerii w Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia przy ul. Sobieskiego. Zaraz przy "Garbatym Mostku " za płotem stoi
h-a 203,2.
Następne punkty przy okazji. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: PiS, W.Dąbrowski, skandal
Nic dodać, nic ująć. Uściślę tylko pewne elementy topograficzne. Rzeczka
Rudawka miała swoje 2 źródła na obecnym cmentarzu wojskowym, a jeszcze
dokładniej jedno - na parkingu, przy Orlenie, drugie - na pagórku, w północnej
części nekropolii. Co do opisów - las olchowy porastał właśnie wysepkę pośrodku
stawu i tam zapewne odgrywano owe inscenizacje historyczne. Dom Parysa i
amfiteatr usytuowane były po drugiej stronie stawu, na obecnych Bielanach, w
okolicach Literackiej. Opisywana przez księcia Adama chata ks. Izabeli to
niewątpliwie Czarny Dwór przy Powązkowskiej - rejon nowego bloku i sklepu umarł
Maciek. Białym lub Jasnym Dworem określano folwark, stylizowany na gotyk,
rozciągający się od przychodni aż po Dolnośląską. Od strony Powązkowskiej
wjeżdżało się do niego oczywiście obecną ulicą Jasnodworską. Czartoryskich
wywłaszczyły władze pruskie już w 1796 roku, ale zabudowania parku istniały
jeszcze do 1831 roku. Potem kolejny właściciel Łaszczyński przebudował folwark
stawiając prawdziwy młyn, zaopatrujący okolicznych piekarzy. Mimo, że rzeczka
Rudawka i młyny przeszły do historii, w okolicach nadal znaleźć można zakłady
piekarskie.
Co do obiektów koszarowych, rozmieszczonych wzdłuż Przasnyskiej, od Duchnickiej
aż do Rudawki, to powstały one w 1821 roku jako letni obóz wojsk Królestwa
Polskiego. Uzupełnione one były parkiem dla brygady artylerii na posesji,
zajmowanej obecnie przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii na
Kozielskiej. Koszary na Zatrasiu służyły 2 Dywizji Piechoty.
Po upadku Powstania Listopadowego zostały zajęte i rozbudowane przez armię
carską. Powstał wtedy kompleks ostatnio rozebranych, drewnianych budynków przy
Powązkowskiej, zaś po drugiej stronie ulicy murowane kwatery oficerskie.
Po odzyskaniu niepodległości w długim zespole budynków, zajmujących obie strony
Przasnyskiej znalazły siedzibę ( w kolejności idąc od Duchnickiej ): 1 pułk
radiotelegraficzny, Obóz Łączności, 1 bsan, Centralna Składnica Sanitarna i
Obóz Szkolenia Saperów. Do połowy lat dwudziestych na miejscu wojskowych
baraków przy Duchnickiej wybudowano Fabrykę Sprawdzianów (obecny Instytut
Mechaniki Precyzyjnej )i Państwową Wytwórnię Uzbrojenia, której najbardziej
znanym produktem były powszechnie używane rowery marki Łucznik ( dziś teren po
Zrembie ). Z czasem część jednostek wojskowych wyniosła się do lepiej
przystosowanych siedzib: Obóz Łączności już pod nazwą Centrum Szkolenia
zainstalował się w Zegrzu, Obóz Saperski wylądował w Kazuniu, pozostawiając
Składnicę Okręgową w miejscu obecnego WIML. Miejsce po wojskowych magazynach
sanitarnych łatwo znaleźć - to teren przedsiębiorstwa zaopatrzenia lecznictwa
Cezal, natomiast siedziba batalionu sanitarnego stała się z czasem zlikwidowaną
ostatnio pralnią garnizonową. Długo wydawało mi się, że Kolonia Kościuszki
mieściła się gdzieś około Zatrasia, ale mapy z dwudzistolecia sytuują ją na
Bielanach, około skrzyżowania Broniewskiego z Duracza. Mniej więcej w 1896
usypano nasyp, ciągnący się od Górek aż do skrzyżowania Elbląsiej z Przasnyską,
po rozbrojeniu Twierdzy Warszawa w 1904 roku ponownie splantowany.
To wszystko, o co bez dodatkowych poszukiwań mogę uzupełnić Twoją wypowiedź.
Może ktoś jeszcze coś dorzuci lub sprostuje ? Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ulica 29 Listopada
Źródła historyczne
andrzej_b2 napisał:

> Na podstawie H. Sienkiewicza „Cerkwie w krainie kościołów” (2006) i
> P. Zaryckiego „1 Dywizjon Artylerii Konnej” (1999) wynika, że
> ograniczony ww. ulicami teren, był koszarami 3 Brygady Lejbgwardii
> Artylerii Konnej

Według Kalendarza Ungra na rok 1874:
1) 3-cia brygada artylerii gwardii stacjonowała w Koszarach Jerozolimskich przy
Koszykowej nr hip. 1753e
2) 4-ta brygada artylerii gwardii stacjonowała pod adresem Czerniakowska 37-39 w
Koszarach Kirasjerskich.

Niestety żaden z tych adresów nie pasuje do obszaru pomiędzy ulicami Huzarską a
Szwoleżerów...

> i to tu w 1870 r. „ w pobliżu cerkwi św. Olgi przy
> ul. Szwoleżerów [tej z 1867 r. w g. T. Witkowskiego-przyp. mój]”
> urządzono pierwotnie cerkiew wojskową („domową”) –
> H.S. s. 133.

Cały czas jest dla mnie niewiadomą, na podstawie jakiej informacji P.
Paszkiewicz napisał (bo to z niego Sienkiewicz zapożyczył opis świątyni) "w
pobliżu cerkwi św. Olgi w Łazienkach w 1870 wystawiono kolejną świątynię
wojskową" (str. 92).
W cytowanym w przypisach u Paszkiewicza przewodniku Fryzego z 1873 r. na str. 18
Sobieszczański napisał tylko:
"Cerkwie prawosławne wojskowe - Z pomiędzy dziewięciu tego rodzaju świątyń
mieszczących się w rozmaitych koszarach wojskowych w Warszawie, odznacza się
wystawiona w 1870 w koszarach 3-ciej brygady artylerii gwardii w Łazienkach,
wybudowana z własnych funduszów baterji." co jak wcześniej pisałem jest
informacją dość zagmatwaną, ze względu na fakt niezgodności numeracji brygad z
lokalizacją.

> Druga cerkiew pod wezwaniem św. Olgi powstała w 1903 r.
> (wg. L. Benoisa).

Autorem cerkwi św. Olgi z 1903 był Pokrowski - informacja w 100% pewna -
pochodzi z Wiestnika Chełmsko-Warszawskiej Archidiecezji - nr 22 z 1902 roku (w
zbiorach Biblioteki Narodowej).

> Dziwić nas tylko może dlaczego takie przywiązanie do św. Olgi?,

Grodzieński Huzarski Pułk Lejbgwardii obchodził swoje święto w dniu 11 lipca - w
dniu św. Olgi. Stąd też przywiązanie do wezwania św. Olgi dla cerkwi tego pułku.
Podobnie jak np. Litewski Pułk Lejbgwardii obchodził swoje święto w dniu 8
listopada - w dzień Archanioła Michała. Cerkiew pułkowa pod takim właśnie
wezwaniem znajdowała się na placu na Rozdrożu.
Tak samo miał Keksholmski Pułk Lejbgwardii który obchodził swoje święto 29
czerwca - w dzień św. Piotra i św. Pawła. Cerkiew na terenie koszar została
wzniesiona właśnie pod takim wezwaniem.
(na podstawie monografii dotyczącej rosyjskich cerkwi wojskowych wydanej w 1913 r.)
Daty oczywiście według kalendarza juliańskiego. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ulica 29 Listopada
Nie tylko źródła historyczne
> Według Kalendarza Ungra na rok 1874:
> 1) 3-cia brygada artylerii gwardii stacjonowała w Koszarach
Jerozolimskich przy
> Koszykowej nr hip. 1753e
> 2) 4-ta brygada artylerii gwardii stacjonowała pod adresem
Czerniakowska 37-39
> w
> Koszarach Kirasjerskich.
>
> Niestety żaden z tych adresów nie pasuje do obszaru pomiędzy
ulicami Huzarską a
> Szwoleżerów...

Nie pasuje, bo i nie może, z racji ograniczonego terenu, o którym
mówimy. Brygada to związek taktyczny składający się z kilku pułków!.
Trudno byłoby pomieścić kilka pułków na dość małym obszarze:
Czerniakowska-29 listopada, Szwoleżerów.
Ungier w swym kalendarzu z 1877 r. s. 9, na tym terenie
(prawdopodobnie) lokuje: kancelarię 3-ej baterii lejbgwardii
artylerii konnej i sztab 3-baterii lejbgwardii ułańskiej, podając
jako mp. „Łazienki”. Bateria to pododdział składający się max. z 6-7
dział. Mogły więc oprócz kancelarii i sztabu stacjonować w tym
prostokącie także i jednostki taktyczne, wg zasady, że wszystko pod
ręką, o czym Ungier już nie pisze. Potwierdza to usytuowanie tam po
1922 r. dywizjonu artylerii (ok. 350 ludzi).
Zresztą Ungier w późniejszych swych kalendarzach już nie podaje
szczegółowych danych lokalizacyjnych. Widać przyszły czasy większego
zagrożenia dla imperium i zapewne cenzura skreślała takie
informacje, a i dyslokacja jednostek mogła się zmieniać.
Wszystko jednak wskazuje na związki tego terenu z artylerią a
poprzez to na wiarygodność danych H. Sienkiewicza o lokalizacji
cerkwi św. Olgi (tej drugiej) w rejonie Agrykoli. Zresztą autor ten
też wydaje się, nie rozróżniać „pułku” od „brygady”.

> Cały czas jest dla mnie niewiadomą, na podstawie jakiej informacji
P.
> Paszkiewicz napisał (bo to z niego Sienkiewicz zapożyczył opis
świątyni) "w
> pobliżu cerkwi św. Olgi w Łazienkach w 1870 wystawiono kolejną
świątynię
> wojskową" (str. 92).
> W cytowanym w przypisach u Paszkiewicza przewodniku Fryzego z 1873
r. na str. 1
> 8
> Sobieszczański napisał tylko:
> "Cerkwie prawosławne wojskowe - Z pomiędzy dziewięciu tego rodzaju
świątyń
> mieszczących się w rozmaitych koszarach wojskowych w Warszawie,
odznacza się
> wystawiona w 1870 w koszarach 3-ciej brygady artylerii gwardii w
Łazienkach,
> wybudowana z własnych funduszów baterji." co jak wcześniej pisałem
jest
> informacją dość zagmatwaną, ze względu na fakt niezgodności
numeracji brygad z
> lokalizacją.

Jeśli brakuje danych pozostają hipotezy, dedukcja i tzw. „nos”.

>Autorem cerkwi św. Olgi z 1903 był Pokrowski - informacja w 100%
pewna -
> pochodzi z Wiestnika Chełmsko-Warszawskiej Archidiecezji - nr 22 z
1902 roku (w
> zbiorach Biblioteki Narodowej).

Ta pewność może nie być 100-procentowa. Z racji czynności
nadzorczych podpis Pokrowskiego figurował na wielu projektach z tego
okresu i stąd może być mylony z autorem.
www.warszawa1939.pl/pokaz_osoba_obiekty.php?osoba_id=144
> Grodzieński Huzarski Pułk Lejbgwardii obchodził swoje święto w
dniu 11 lipca -
> w
> dniu św. Olgi. Stąd też przywiązanie do wezwania św. Olgi dla
cerkwi tego pułku
> .
> Podobnie jak np. Litewski Pułk Lejbgwardii obchodził swoje święto
w dniu 8
> listopada - w dzień Archanioła Michała. Cerkiew pułkowa pod takim
właśnie
> wezwaniem znajdowała się na placu na Rozdrożu.
> Tak samo miał Keksholmski Pułk Lejbgwardii który obchodził swoje
święto 29
> czerwca - w dzień św. Piotra i św. Pawła. Cerkiew na terenie
koszar została
> wzniesiona właśnie pod takim wezwaniem.


Wszystko piękne, ale to nie wyjaśnia dlaczego tylko przez miedzę
były dwie cerkwie pod tym samym wezwaniem Św. Olgi?
Pozdrawiam :-)
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Straż Graniczna: Mane-Tekel-Bruxel
generalicja strażaków granicznych nie wlicza sie chyba bynajmniej do tych 28-
miu generalów w spisie regularnej armii, bo podlega pod MSWiA. Czyli to takowa
kontynuacja WOPu i tej tego pulku nadwislanskiego.

Gazeta.pl : Forum : Polonia

Zacznijmy od potencjału:
Stan (1.01.2003 r.) - 87 877 w tym:

1. żołnierze zawodowi - 39964 w tym:
a/ służby stałej - 32 358 w tym:
- generałowie - 28
- oficerowie starsi - 5219
- oficerowie młodsi - 8806
- chorążowie - 12 283
- podoficerowie zawodowi - 6022
b/ służby kontraktowej - 7606 w tym:
- oficerowie starsi - 1
- oficerowie młodsi - 184
- chorążowie - 779
- podoficerowie zawodowi - 6642
2. Żołnierze służby nadterminowej - 5440
3. Żołnierze służby kandydackiej - 786
4. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej - 39070
5. Podchorążowie SPR - 157

Podstawowe uzbrojenie (stan na 29.01.2003 r.)

Czołgi
Leopard 2 - 41
T-72 - 644
PT-91 - 233

Bojowe Wozy Opancerzone
BWP - 1321
BWR - 38

Artyleria (120 mm i więcej)
Armaty/haubice - 652
Moździerze - 184
WWPR - 256

Mosty towarzyszące
BLG-67M2 - 126

Śmigłowce uderzeniowe, szturmowe i wielozadaniowe
W-3W Sokół - 34
Mi-2 URP - 27
Mi-24 - 43

Śmigłowce wsparcia
Mi-8 - 18
Mi-17 - 6

Śmigłowce nieuzbrojone transportowe
Mi-2 - 29
Mi-8 - 11
W-3 Sokół - 2

ORGANIZACJA:

Wojska Lądowe składają się z jednostek operacyjnych i obrony terytorialnej,
zorganizowanych w dwa okręgi wojskowe (Pomorski, Śląski) oraz dwa korpusy
zmechanizowane (1. w Bydgoszczy i 2. w Krakowie). Zadaniem wojsk operacyjnych
jest prowadzenie działań obronnych i zaczepnych, a w okresie pokojowym
realizowanie zadań związanych ze szkoleniem, pełnieniem misji pokojowych i
humanitarnych.

Trzon wojsk operacyjnych stanowią:
- 3 dywizje zmechanizowane i dywizja kawalerii pancernej,
- 9 brygad ogólnowojskowych,
- 1 brygada pancerna,
- 5 brygad kawalerii pancernej,
- 2 brygady artylerii,
- 2 brygady saperów,
- 2 brygady łączności.
Ponadto inne jednostki rodzajów wojsk, dowodzenia i zabezpieczenia.

Integralną częścią Wojsk Lądowych są siły obrony terytorialnej (7 brygad OT).
Ich zasadniczym zadaniem jest wspieranie działań bojowych prowadzonych przez
wojska operacyjne oraz obrona przydzielonych rejonów i obiektów. Do zadań
jednostek OT należy także wspomaganie formacji obrony cywilnej w likwidacji
skutków klęsk żywiołowych.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Dary z Ameryki


MCorp wrote:
To juz nie bedzie innych samolotow??? A skad ta informacja? Funkcje CAS
jeszcze przez 10 lat beda wypelniane przez A-10, nawet dluzej przez F-16 i
F-15E SE, F-18.


hmm.. po pierwsze mowimy gdzies za 30 lat... z tych samolotow zostanie moze f15e
i f18E/F...


A potem - jakbys zgadl, bedzie to robil przyszly JSF, bo po
to (m. in.) jest opracowywany - jak sama nazwa wskazuje. JSF ma byc przeciez
w miare tanim samolotem wielozadaniowym (w przeciwienstwie do ATF, ktory
kosztuje mase szmalu i szkoda go do innych zadan, niz mysliwskie, choc
technicznie bylby do tego zdolny).


po drugie... ile bedzie przenosil ten jsf i ile by ich potrzeba zeby zapewnic
takie wsparcie jakie daje np brygada artylerii dywizji pancernej armii USA ;
po trzecie.. czy bedziesz uzywal tych bajkowych jsow, jdam i agm129 do
niszczenia pojedynczych bunkrow ukrytych na wzgorzu czy po prostu 4 mlrs
wystrzela salwe po ktorej zostanie tam zmielony beton?
Aha i policz jeszcze sobie koszty ;


A jak pocisk artyleryjski sam sie naprowadza na refleks laserowy? I ktory
model to robi?


hmm.. mozna zrobic pocisk mozdzierzowy z wlasnym czujnikiem podczerwieni (np
copperhead.. baa nawet polacy taki podobno maja;) to dlaczego nie mozna zrobic
takiego samego pocisku artyleryjskiego? Szczegolnie ze w takim pocisku jest
wiecej miejsca na jakies wymysne 'resory' zeby urzadzanka te przezyly wystrzal z
dziala.


To ja dam przyklad: jaki jest zasieg strzalu Twojego dziala? Zalozmy, ze 30
km (!).


hmm... taki zasieg to byl w czasie II wojny swiatowej ;
teraz bez problemu z 'dopalaczami' moge dojsc (bo nikt naprawde nie wie ile
bedzie ten zasieg bo nikt tego nie probowal zrobic dla dziala tego kalibru.. no
moze poza IOWA class bo ten mial pociski z dodatkowym napedem rakietowym o ile
sie nie myle...ale to byla technolologia lat 70tych) do 55km z bardzo dobra
celnoscia.


Czyli Ty, z tym swoim 10 tonowym dzialem musisz sie na taka
odleglosc zblizyc.


musze sie zblizyc na 55km...


Zalozmy dalej, ze sie jednak zblizasz (np. krazownikiem?
czy ciagniesz to dzialo Ursusem?) Nadal jest Cie dosyc latwo unieszkodliwic,
bo jestes:
a) wielki (w sensie rozmiarow :)


napisales ze to by wazyla 10t.. hmmm .. ja bym nawet dal i 20t.. baa nawet
30ton... A pozniej spojrz ile wazy jakis sytem rakiet przeciwlotniczych czy
mk141 wyrzutnia...


b) powolny


a to dlaczego powolny?? ja wcale nie musze byc duzy... taki niszczyciel
spokojnie starczy..


A ja, prosze kolegi, podlatuje 10 Intruderami i choc przedpotopowe odpalam z
odleglosci 2 razy wiekszej 40 Harpoon-ow. Zalozywszy, ze 85% AGM zostanie
zestrzelonych, to i tak zostanie pare, ktore wykonaja befsztyk tatarski z
atakowanego stanowiska (Harpoon-y mozna przystosowac do ataku na cele
naziemne).
Oczywiscie artyleria sie przydaje, ale raczej lekka, na polu walki.

To tyle a propos artyleria vs. kierowane pociski rakietowe. Czy gdzies
popelniam blad...?


oh conajmniej kilka... po pierwsze intrudery sa juz calkowicie wycowane z US
Navy..
40 SLAMow (czyli jak napisales harpoonow ktore mozna przystosowac do atakowania
celow naziemnych) to trzeba w cos wycelowac.. taka salwa kosztuje cie 20mln
dolarow... 40 pociskow 240mm nawet po 100tys za sztuke kosztuje o polowe mniej..
Nie wiem co by wplywalo na psychike obroncow.. pociski ktore widac i baaa mozna
zestrzellic czy grad z jasnego nieba siejacy odlamkami (SLAM z tego co wiem to
nie ma glowic z podpociskami..) Jakbym mial zdobywac plaze to raczej wolalbym to
dzialo miec za soba.. bardzo dokladne.. szybkostrzelne (zauwaz ze nawet jak
wystrzelisz 40 SLAMow to pozniej zajmie ci conajmniej 2 godziny powrot na
lotniskowiec i ponowne zaladowanie broni).. no chyba ze wyslesz pojedyncze
samoloty.. cala grupa CVN bylaby w stanie zapewnic taka 'pomoc' przez moze 3
godziny.. znaczy co godznia lecialoby w kierunku celow (jakich celow?? trudno
trafic w maly bunkier z jednym karabinem maszynowym)okolo 12 pociskow.. a
pozniej piloci musieliby odpoczac, samoloty byc przejrzane  itpitd A dzialo z ta
swoja szybkostrzelnoscia 1strzal/min (badzmy pesymistami) wysyla w ciagu godziny
60 pociskow.. co godzine 60 pociskow... (czy te twoje f18 sa w stanie taka ilosc
drogich Slamow i bomb naprowadzanych laserowo (nie powiem ile kosztuja... i nie
powiem ze musisz byc dokladnie nad plaza gdzie juz zabawki ALAMO czyli tory i
s300 by sie za ciebie wziely..) dostarczyc w ciagu godziny co godzine przez np
pol dnia???)

Moim skromnym zdaniem takie dzialo na jakims przebudowanym niszczycielu bardzo
by sie przydalo.. na srednie dystanse (30-60km) nie ma niczego lepszego.. to
jest baaaardzo uniwersalna rzecz i w polaczeniu z samolotami CV zapewniajacymi
oslone mysliwska.. rakietami plot.. moze byc calkiem spoxiczek
pozdrowionka
lekomin inc

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Gruzini publikują nagrania: "To Rosjanie zaczęl...
Wojna propagandowa Gruzji. Przykłady i fakty.
Wojna propagandowa Gruzji. Przykłady i fakty.

Podczas pięciodniowej wojny pomiędzy Gruzją a Rosją, prezydent
Saakaszwili oraz inni dygnitarze gruzińscy prowadzili agresywną
kampanię propagandową, a także, w wielu przypadkach, wojnę
dezinformacyjną za pomocą zachodnich mediów. Taka medialna ofensywa
mogła być starannie zaplanowanym działaniem dezinformacyjnym lub
też, wynikiem postawy zachodnich rządów, głównych mediów
(tzw.mainstream media), ośrodków badawczych, aby świadomie zająć
stanowisko pro-gruzińskie, niezależnie co się tam odbywało. W każdym
razie kampania ta okazała się być skutecznym narzędziem przeciwko
Rosji. Prezydent Szaakaszwili i jego ministrowie, w około 40
wystąpieniach w zachodnich mediach, usiłował przekonać Zachód, że
jest zobowiązany bronić Gruzji przed rosyjska inwazją. Poniżej
przedstawiam przegląd gruzińskiej, oficjalnej wersji przebiegu
zdarzeń, przedstawionej póżniej w mediach zachodnich a także
polskich (MEDIA) i porównanie jej z faktami, o których wiemy, według
stanu naszej wiedzy z początku września 2008 r. (FAKTY).

1. Rosja zaplanowała wojnę i zaatakowała pierwsza

MEDIA: Rosja (R) była wielokrotnie atakowana w mediach za to, że
podjęła „dobrze zaplanowaną inwazję” Gruzji (G) oraz że zaatakowała
pierwsza, aby zdobyć ten kraj i odsunąć od władzy Szaakaszwilego.(
Mikheil Saakashvili, “Russia's War Is The West's Challenge,”
Washington Post, August 14, 2008 and CNN interview with Georgian
President Mikheil Saakashvili, CNN News, 8 August 2008,
www.cnn.com/video/#/video/world/2008/08/08/intv.saakashvili.cnn?
iref=videosearch.)

FAKTY: Obie strony (OS) konfliktu planowały działania wojenne jako
przedsięwzięcia na wypadek wojny (planowanie mobilizacyjne). Pod
koniec lipca, zarówno Rosja jak i Gruzja, przeprowadziły manewry
wojskowe, co pozwoliło im na przemieszczenie własnych oddziałów wraz
z uzbrojeniem, w pobliże strefy konfliktu.W manewrach na terenie
Gruzji uczestniczyły ponadto pododdziały innych państw, mn USA,
Armenii, Azerbejdżanu i Ukrainy. Obie są odpowiedzialne za
podsycanie konfrontacji zbrojnej z użyciem broni snajperskiej,
karabinów maszynowych , moździerzy , lekkiej i ciężkiej artylerii
do północy z 7/8 sierpnia, kiedy to SZ Gruzji otworzyły zmasowany
ogień artylerii i wysłały co najmniej 2 bataliony do stolicy Osetii
Płd, Cchinwali, w celu jej zdobycia. Wojska rosyjskie były w
gotowości i odpowiedziały inwazją na pełna skalę, z użyciem wojsk
lądowych i lotnictwa. Z drugiej strony, w rosyjskich kołach
wojskowych wyrażana jest ostra krytyka dla działań wywiadu
wojskowego GRU, który nie był w stanie uprzedzająco poinformować o
terminie planowanej inwazji gruzińskiej, ponadto oskarża się go o
słabe rozpoznanie sił obrony przeciwlotniczej Gruzji oraz o brak
zabezpieczenia rozpoznawczego dla wojsk lądowych na trasie
przemarszu od tunelu ROKKI do rubieży Dżawa – Cchinwali, co
spowodowało znaczne straty w ludziach i uzbrojenia pierwszego dnia
operacji. Ponadto podkreśla się, że w pierwszym etapie działań
rosyjskich użyto dyżurnych sił alarmowych 58 armii (głównie
pododdziały rozpoznawcze), których gotowość bojowa do wymarszu
wynosi 2 godziny. Dopiero potem wkroczyły doborowe jednostki (Mn
batalion „Wschód), znane z działań podczas wojny w Czeczenii i to
one spowodowały paniczą ucieczkę wojsk gruzińskich z pola walki.
Propaganda rosyjska także posłużyła się kłamstwem twierdząc, że
wojska rosyjskie już 8 sierpnia wkroczyły do Cchinwali. W
rzeczywistości 8 sierpnia po południu dotrły one do północnej części
miasta, a miasto zostało zdobyte dopiero pod wieczór 10 sierpnia.
Ludność Cchinwali oskarża kierownictwo rosyjskie za to, że z powodu
opieszałości działań wojskowych rosyjskich, mieszkańcy Cchinwali
przez 3 doby musieli siedzić w piwnicach, pod gruzińskim ostrzałem,
bez jedzenia i wody. Wielu ich zginęło. O zaskoczeniu Rosjan może
świadczyć fakt, że w dniu inwazji ; prezydent Miedwiediew, d-ca 58
armii oraz wszyscy deputaci Dumy RF przebywali na urlopach. Premier
Putin był w Pekinie na IO. Pojawił się problem, bo bez zgody Dumy,
zgodnie z Konstytucją FR, nie można wysłać armii rosyjskiej do
działań za granicą Rosji. Problem rozwiązano w ten sposób, że spiker
Dumy ogłosił, że zgoda Dumy nie jest wymagana, bo armia rosyjska,
działając w Osetii, … kontynuuje misję pokojową.Wojskowi gruzińscy
publicznie ujawnili, że wprowadzili ciężką artylerię w strefę
konfliktu bardzo wcześnie. Dla przykładu, dowódcy brygady artylerii
powiedzieli gruzińskiej gazecie, że w skład artylerii, użytej w
strefie 7 sierpnia wchodzio co najmniej 300 dział, w tym były to :
203 mm wyrzytnie PION, 160 mm wielolufowe wyrzutnie rakietowe
GRADLAR, produkcji izraelskiej, 152 mm samojezdne działa artylerii
AKACJA, HIACYNT i DANA, 122 mm działa artylerii zaporowej GRAD oraz
RM-70, wielolufowe wyrzytnie pocisków artylerii rakietowej a także
haubice D-30 i MSTA, wchodzące w skład artylerii w brygadach
zmechanizowanych (“Georgian artillery inflicted 'heavy losses' on
Russians,” BBC Monitoring, August 25, 2008 translating Georgian
weekly Kviris Palitra, August 25, 2008.). Potrzeba wielu dni, jak
nie tygodni, aby z baz w Tbilisi, Senaki i Gori, zgromadzić takie
ilości artylerii w pobliże strefy konfliktu, przemieszczając ją
przez górzysty teren wokół Osetii Płd.

Pozostałą część artykułu można przeczytać na stronie

bezcenzury-multimediablog.blog.onet.pl/
Przegldaj reszt postw z wtkuStrona 2 z 2 • Wyszukiwarka znalaza 102 wynikw • 1, 2
 

 


 

 
Copyright 2003. Kick and rush